Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Diệu
Ngày sinh: 1982
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán: Thăng Bình - Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 2006
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2009)
Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý học đường; tâm lý giáo duc
Chuyên ngành giảng dạy: Tâm lý học
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 23 An Hải Bắc 7, Sơn Trà, TpĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dieuthanh02@gmail.com; btdieu@ued.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~bui-thi-thanh-dieu

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2002 đến Năm 2006: Trình độ - Đại học; Ngành - Tâm lý Giáo dục; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2006 đến Năm 2008: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Tâm lý học; Chuyên ngành - Tâm lý học Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2008 đến nay: - Giảng viên Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tại Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Bùi Thị Thanh Diệu , Mã số: B3-2017-09
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung ,Bùi Thị Thanh Diệu , Mã số: B2017-DDN3-09
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Bùi Thị Thanh Diệu ,Nguyễn Thị Hồng Nhung , Mã số: B2017-DN3-09
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Bùi Thị Thanh Diệu ,Nguyễn Thị Hồng Nhung , Mã số: B2017-DDN3-09
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Bùi Thị Thanh Diệu ,Nguyễn Thị Hồng Nhung , Mã số: B2017-DDN3-09
[6] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Bùi Thị Thanh Diệu , Mã số: B2017-DDN3-09
[7] Cấp cơ sở (Trường): Hình thành năng lực tham vấn hướng nghiệp cho sinh viên trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Thị Duyên ,Bùi Thị Thanh Diệu , Mã số: T2018-TN-13
[8] Cấp cơ sở (ĐHĐN): HOẠT ĐỘNG THAM VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Bùi Thị Thanh Diệu , Mã số: Đ2015-03-71
[9] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu biểu hiện hành vi hung tính của học sinh tiểu học và biện pháp can thiệp
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Hồ Thị thuý Hằng ,Bùi Thị Thanh Diệu , Mã số: Đ2012-03-13
[10] Cấp cơ sở (Trường): Ứng phó với stress của sinh viên Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Bùi Thị Thanh Diệu , Thành viên: Hoàng Thế Hải , Mã số: T2012-03
[11] Cấp cơ sở (Trường): Sự thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Hoàng Thế Hải , Thành viên: Lê Thị Phi ,Bùi Thị Thanh Diệu , Mã số: T2012-03-21
[12] Cấp cơ sở (Trường): Biên soạn ngân hàng đề thi các học phần Tâm lý học, Giáo dục học trong chương trình Nghiệp vụ sư phạm
Chủ nhiệm: Bùi Văn Vân , Thành viên: Lê Thị Phi ,Lê Thị Kim Thu ,Bùi Thị Thanh Diệu ,Hoàng Thế Hải , Mã số: T 2011 - 03 - 34
[13] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu hoạt động tham vấn tâm lý tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (thí điểm tại Quận Cẩm Lệ)
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Bùi Thị Thanh Diệu , Mã số: T2014-03-31

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Năng lực tham vấn hướng nghiệp của sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Vocational counseling competence of students at the University of Education - Danang University

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang, Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: TC thiết bị Giáo dục Số: 181 Trang: 108-110 Năm: 2018
[2] Bài báo: Ứng phó với stress của sinh viên trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu, Lê Thị Duyên Tạp chí: Hội thảo quốc tế:“Vai trò của Tâm lý học trường học trong việc đảm bảo sức khỏe tâm lý cho học sinh và gia đình- Trường Đại học sư phạm Hà Nội Số: Trang: 234-242 Năm: 2018
[3] Bài báo: Nhận thức của cha mẹ về Hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý ở học sinh tiểu học và các yếu tố ảnh hưởng
PARENTS’ PERCEPTION ABOUT ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER IN CHILDREN AND THE INFLUENCE ELEMENTS

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang, Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: Proceeding of the The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017: “Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability” Số: Trang: 293-299 Năm: 2018
[4] Bài báo: Thực trạng hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Current Status of Aggressive Behaviors of Preschool Children in Da Nang City

Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng, Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: Proceeding of the The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017: “Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability” Số: Trang: Năm: 2018
[5] Bài báo: hái độ của người dân về bạo lực gia đình đối với phụ nữ”
Tác giả: Lê Thị Duyên, Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: Hội thảo Quốc tế: Tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất Số: Trang: Năm: 2017
[6] Bài báo: Định hướng vận dụng lý thuyết học tập trải nghiệm vào dạy học các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở
The orientations to apply experiential learning in teaching natural science subjects

Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: tạp chi khoa hoc trường đại học sư phạm hà nội Số: 62 Trang: 39-47 Năm: 2017
[7] Bài báo: Giáo dục hướng nghiệp thông qua hoạt động tham vấn nghề trong trường phổ thông
Tác giả: Lê Thị Duyên, Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam” Số: Trang: Năm: 2016
[8] Bài báo: CÁCH ỨNG PHÓ VỚI STRESS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - PHÂN TÍCH DƯỚI GÓC ĐỘ GIỚI TÍNH
HOW TO RESPOND TO STRESS OF STUDENT UNIVERSITY OF EDUCATION, DA NANG UNIVERSITY - ANALYSIS OF GENDER PERSPECTIVE

Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ TRẺ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÀN QUỐC LẦN THỨ V-NĂM 2015 Số: Trang: Năm: 2016
[9] Bài báo: Thực trạng nhu cầu phát triển chương trình dạy học môn giáo dục học theo tiếp cận năng lưc của sinh viên trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Duyên, Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: Hội thảo "Nghiên cứu khoa học của sinh viên bag cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc" năm 2016 Số: Trang: 226-235 Năm: 2016
[10] Bài báo: Thực trạng nhu cầu phát triển chương trình dạy học môn giáo dục học theo tiếp cận năng lưc của sinh viên trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: Hội thảo "Nghiên cứu khoa học của sinh viên bag cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc" năm 2016 Số: Trang: 226-235 Năm: 2016
[11] Bài báo: Cách ứng phó với stress của sinh viên Trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Phân tích dưới góc độ giới tính
Tác giả: Lê Thị Duyên, Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: Hội thảo "Nghiên cứu khoa học của sinh viên bag cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc" năm 2016 Số: Trang: 1373-1379 Năm: 2016
[12] Bài báo: GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THAM VẤN NGHỀ TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG
VOCATIONAL GUIDANCE THROUGH VOCATIONAL COUNSELLING IN SCHOOL

Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường Số: Trang: Năm: 2016
[13] Bài báo: KHÓ KHĂN TÂM LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ NGỌC GIÁ, ĐIỆN BÀN - QUẢNG NAM
PSYCHOLOGICAL DIFFICULTY IN LEARNING ACTIVITIES STUDENT OF SECONDARY SCHOOL LE NGOC GIA, DIEN BAN, QUANG NAM

Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường Số: Trang: Năm: 2016
[14] Bài báo: Khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của học sinh trường THCS Lê Ngọc Giá, Điện Bàn, Quảng Nam
psychological difficulties of students when learning in secondary school Le Ngoc Gia, Dien Ban, Quang Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt, Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: kỷ yếu hội thảo quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 5 Số: Trang: 455-467 Năm: 2016
[15] Bài báo: Giáo dục hướng nghiệp thông qua hoạt động tham vấn nghề trong trường phổ thông
VOCATIONAL GUIDANCE THROUGH VOCATIONAL COUNSELLING IN SCHOOL

Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học đường lần thứ V “Phát triển Tâm lý học đường trên Thế giới và ở Việt Nam”; Liên Hiệp phát triển tâm lý học đường Quốc tế (CASP-I) - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Số: 5 Trang: 79-84 Năm: 2016
[16] Bài báo: Sự khác biệt giới tính trong cách ứng phó với stress ở Đà Nẵng - Việt Nam
Gender differences in response to stress in Da Nang - Vietnam

Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: the 1st International conference on reseach in Education, Arts, Management and Science Số: 1 Trang: 123 Năm: 2015
[17] Bài báo: Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám, Sơn Trà, Đà Nẵng
Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế: Tâm lý học học đường lần thứ IV: Xây dựng và quản lý chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở thực hành tâm lý học học đường ở Việt Nam Số: Trang: Năm: 2014
[18] Bài báo: RỐI LOẠN HÀNH VI Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CAN THIỆP TỪ HỌC ĐƯỜNG
BEHAVIOR DISORDERS IN CHILDREN AND MINORS INTERVENTION MEASURES FROM SCHOOL

Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường Số: Trang: 145-150 Năm: 2012
Quốc tế
[1] Bài báo:
Current situation of professional orientation capacity for students of teachers of high schools

Tác giả: Bùi Thị Thanh Diệu, Lê Thị Duyên Tạp chí: «Технические науки — от теории к практике »: сборник статей по материалам XXXVI международной научно-практической конференции Số: Trang: 16-22 Năm: 2019
[2] Bài báo: Nhận thức của cha mẹ về Hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý ở học sinh tiểu học và các yếu tố ảnh hưởng
PARENTS’ PERCEPTION ABOUT ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER IN CHILDREN AND THE INFLUENCE ELEMENTS

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang, Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: Proceeding of the The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017: “Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability” Số: Trang: 293-299 Năm: 2018

Sách - giáo trình
[1] Giáo trình Tâm lý học giáo dục - Năm xuất bản: 2020; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP - Năm xuất bản: 2020; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] GIAO TIÊP SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON - Năm xuất bản: 2020; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam