Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Quang Sơn
Ngày sinh: 1964
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Tp Nam Định, Nam Định
Quê quán: Tp Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tâm lý - Giáo dục, Tại: Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Leningrad - Russian Federation, Năm: 1987
Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ (1999)
Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý học và Quản lý giáo dục
Chuyên ngành giảng dạy: Tâm lý học và Quản lý giáo dục
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 43 Tạ Hiện, Hòa Cường, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113.739.479 - Điện thoại nhà: 05112.228825
E-mail: lqson@dce.udn.vn; lequangsontlgd@yahoo.com.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~lequangsontlgd

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1999: Trình độ - Tiến sĩ; Chuyên ngành - Tâm lý học Tại Viện Hàn lâm Khoa học Giáo dục Nga, Russian Federation
Từ Năm 1985 đến Năm 1987: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Giáo dục học và phương pháp dạy học tuổi tiểu học; Chuyên ngành - Tâm lý - Giáo dục Tại Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Leningrad, Russian Federation
Từ Năm 1990 đến Năm 1995: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Tiếng Anh; Chuyên ngành - Tiếng Anh Tại Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1987 đến 01-01-1995: Giảng viên - Cơ sở ĐHSP ngoại ngữ Đà Nẵng thuộc Đại học Quy Nhơn
Từ 01-01-1995 đến 01-01-1999: Nghiên cứu sinh - Trường ĐHSP Quốc gia Moscow, Liên bang Nga
Từ 01-01-1999 đến 01-01-2001: Giảng viên chính - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Từ 01-01-2001 đến 01-01-2005: Giảng viên chính, Phó Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Từ 01-09-2005 đến 01-09-2006: Giảng viên chính, Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục, Trưởng bộ môn - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Từ 01-01-2006 đến 01-01-2010: Giảng viên chính, Trưởng phòng KH,SĐH&HTQT, Trưởng bộ môn - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Từ 01-01-2010 đến nay: Giảng viên chính, Phó Hiệu trưởng, Trưởng bộ môn - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng chương trình môn Lãnh đạo học (leadership) phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Quang Sơn , Mã số: Đ2013-03-55-BS
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông khu vực miền Trung
Chủ nhiệm: Lê Quang Sơn , Thành viên: Nguyễn Thị Nguyệt ,Bùi Văn Vân , Mã số: Đ2012-03-26
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu năng lực giải quyết xung đột của cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông khu vực miền Trung Việt Nam
Chủ nhiệm: Lê Quang Sơn , Mã số: Đ2011-03-12
[4] Cấp Bộ: Hệ thống các lý thuyết nhân cách trong tâm lý học
Chủ nhiệm: Lê Quang Sơn , Mã số: B 2009-ĐN03-44
[5] Cấp Bộ: Nhu cầu đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ đại học tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm: Lê Quang Sơn , Mã số: B2001-16-05

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng tư vấn tâm lý cho giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở tại Kiên Giang
Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng, Nguyễn Thị Trâm Anh, Lê Quang Sơn Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế Tâm lý học và đạo đức nghề Tâm lý học Số: Trang: Năm: 2019
[2] Bài báo: ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN VIỆT NAM
TEACHER EDUCATION - INTERNATIONAL EXPERIENCE AND REALITY IN VIETNAM

Tác giả: Lê Quang Sơn, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 87 Năm: 2017
[3] Bài báo: Dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể về hành vi bạo lực học đường của học sinh Trung học.
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Lê Quang Sơn Tạp chí: Hội thảo quốc tế Tâm lý học Khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững” Số: Trang: Năm: 2017
[4] Bài báo: Cách ứng phó với stress của bệnh nhân ung thư: Nghiên cứu trên bệnh nhân ung thư điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Lê Quang Sơn Tạp chí: Hội thảo quốc tế Tâm lý học Khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững” Số: Trang: Năm: 2017
[5] Tham luận: Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên thông qua đổi mới phương pháp dạy học
Developing students’ researching competence through teaching methodology innovation

Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: KY hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", Huế. Số: 1 Trang: 431-439 Năm: 2017
[6] Tham luận: Tiềm lực của Trường ĐHSP-ĐHĐN trong việc xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin phục vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
DUEd's Potentials in Building IT Center for Teachers and Educational Managers Training

Tác giả: Lê Quang Sơn, Lê Thanh Huy, Phạm Dương Thu Hằng, Trần Văn Hưng, Trịnh Khắc Đức, Đặng Hùng Vĩ Tạp chí: KY Hội thảo “Phát triển hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ Số: 1 Trang: Năm: 2016
[7] Bài báo: Sự khác biệt về vai trò giữa nhà tâm lý học đường với nhà giáo và những vấn đề đặt ra cho công tác tâm lý học đường
The differences between the Role of Teachers and the Role of School Psychologists and its Affects on School Psychology Services

Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam” Số: 1 Trang: 91-98 Năm: 2016
[8] Tham luận: Phát triển tâm lý học học đường: Những giải pháp về chuyên môn và quản lý
Advancing school psychology: professional and managerial solutions

Tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam” Số: 1 Trang: 9-14 Năm: 2016
[9] Bài báo: HỖ TRỢ SỨC KHỎE TÂM THẦN HỌC ĐƯỜNG Ở VIỆT NAM: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
School mental health support in Vietnam: theoretical and practical issues

Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 119 Năm: 2016
[10] Bài báo: Đào tạo giáo viên có trình độ thạc sĩ giáo dục – giải pháp cho các trường đại học sư phạm trong bối cảnh hiện nay
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: KY hội thảo khoa học Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Số: Trang: Năm: 2015
[11] Bài báo: Thiết lập hệ thống trường vệ tinh tham gia đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục: một số kinh nghiệm của Đà Nẵng
Tác giả: Lê Quang Sơn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: KY hội thảo khoa học Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Số: Trang: Năm: 2015
[12] Bài báo: VẬN DỤNG LÝ THUYẾT QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH KON TUM
Applying the theory of human resource management to developing ethnic education managing staff in Kontum

Tác giả: Lê Quang Sơn, Lê thị Kim Đơn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 12(03) - 2014 Trang: 100 Năm: 2014
[13] Bài báo: Đào tạo giáo viên nhìn từ tiếp cận giá trị - nhân cách
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: KY HTKH Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt nam Số: Trang: Năm: 2014
[14] Bài báo: Đặc điểm nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh Trung học phổ thông
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế: Tâm lý học học đường lần thứ IV: Xây dựng và quản lý chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở thực hành tâm lý học học đường ở Việt Nam Số: Trang: Năm: 2014
[15] Bài báo: Những triển vọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và dạy học
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: KY HTKH Ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo Số: Trang: Năm: 2014
[16] Bài báo: Giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên – Mô hình Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Báo cáo tham luận Hội nghị tập huấn về công tác y tế trường học, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em – Bộ GD&ĐT, 10-2013 Số: Trang: Năm: 2013
[17] Bài báo: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ HÀN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỪA THIÊN HUẾ - NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ QuảN LÝ
Improving the quality of job training in Thua Thien Hue vocational school – the management solutions

Tác giả: Lê Quang Sơn, Huỳnh Tín Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 8(03) Trang: 80-86 Năm: 2013
[18] Bài báo: Xây dựng chuẩn đào tạo ngành kỹ thuật chế biện món ăn tại Trường cao đẳng Nghề Du lịch Huế
Tác giả: Lê Quang Sơn, Cộng sự Tạp chí: Số: 52 Trang: 61 Năm: 2013
[19] Bài báo: Những vấn đề của Thực tập tốt nghiệp nhìn từ góc độ quản lý đào tạo ở trường Đại học
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: KY Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo nhìn từ góc độ thực tập tốt nghiệp, ĐHSP-ĐHĐN, 5-2013 Số: Trang: Năm: 2013
[20] Bài báo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ và sự chuyển dịch vai trò nhà quản lý
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2(51) Trang: 126-135 Năm: 2012
[21] Bài báo: Thử phác họa mô hình nhân cách người giáo viên từ góc nhìn tiếp cận giá trị
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: số 298, kỳ 2 Trang: 1-4 Năm: 2012
[22] Bài báo: Ứng dụng liệu pháp kích hoạt hành vi trong điều trị bệnh nhân trầm cảm
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 8 (58) Trang: Năm: 2012
[23] Bài báo: GÓP PHẦN NHẬN DIỆN “ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN” NỀN G. DỤC VIỆT NAM
To identify the “basic and all-sided innovation”of Vietnamese education

Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 3(02) - 2012 Trang: 108-114 Năm: 2012
[24] Bài báo: Đào tạo giáo viên phổ thông - Nhìn từ góc độ đào tạo kỹ năng Sư phạm
Training school teachers from the perspective of training pedagogic skills

Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 1(1) - 2011 Trang: 118 Năm: 2011
[25] Bài báo: Vận dụng lý thuyết lãnh đạo theo tình huống vào việc xây dựng tập thể sư phạm ở trường Trung học phổ thông
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(47) Trang: 281-289 Năm: 2011
[26] Bài báo: Về hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học đại học” tại khoa Tâm lý - Giáo dục
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Trang: Năm: 2011
[27] Bài báo: Đặc thù giao tiếp sắc tộc của người Việt
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 3 (44) Trang: Năm: 2011
[28] Bài báo: Phương pháp Sư phạm tương tác - sự lựa chọn cho nền giáo dục hiện đại
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Thông tin Đại học Đà Nẵng số 4, 2001. Số: Trang: Năm: 2011
[29] Bài báo: Đào tạo kỹ năng sư phạm cho sinh viên – thực trạng và giải pháp
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Số: 6 Trang: 60-62 Năm: 2010
[30] Bài báo: Đào tạo giáo viên – mô hình CHLB Đức
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5 (40) Trang: Năm: 2010
[31] Bài báo: Những vấn đề quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường đại học sư phạm.
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6[41] Trang: Năm: 2010
[32] Bài báo: Về mô hình cấu trúc nhân cách trong tâm lý học
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6[35]; Trang: 112-119 Năm: 2009
[33] Bài báo: Tình hình hoạt động khoa học công nghệ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2004-2009
Tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: KY Hội nghị liên kết đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên Số: Trang: 66-73 Năm: 2009
[34] Bài báo: Hoạt động đào tạo sau đại học của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng giai đoạn 1997-2009
Tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: KY Hội nghị liên kết đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên Số: Trang: Năm: 2009
[35] Bài báo: Đào tạo công nhân kỹ thuật – kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho khu kinh tế Dung Quất
Tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Hồng Tây Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2 (31) Trang: 92-103 Năm: 2009
[36] Bài báo: Đặc điểm giao tiếp của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm, Lê Quang Sơn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2 (25) Trang: 104-111 Năm: 2008
[37] Bài báo: Về cấu trúc của một lý thuyết tâm lý học nhân cách
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Thông báo khoa học, Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường ĐHSP-ĐHĐN. Số: Trang: Năm: 2006
[38] Bài báo: Đổi mới giáo dục đại học: bắt đầu từ đâu?
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 3 (11) Trang: 55-60 Năm: 2005
[39] Bài báo: Dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học – phương pháp thích hợp với đào tạo ở đại học
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1 (9) Trang: Năm: 2005
[40] Bài báo: Mấy suy nghĩ về giáo trình đại học
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 4 (8) Trang: Năm: 2004
[41] Bài báo: Gia đình với việc hình thành nhân cách trẻ em, hạnh phúc tuổi thơ
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: UBDS-GĐ-TE. Số: Trang: Năm: 2004
[42] Bài báo: Mấy suy nghĩ về việc đào tạo giáo viên ngành giáo dục đặc biệt tại trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2 Trang: Năm: 2003
[43] Bài báo: Một số đặc điểm tự ý thức sắc tộc của người Việt
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 8 Trang: 96-100 Năm: 2001
[44] Bài báo: Phương pháp sư phạm tương tác - sự lựa chọn cho nền giáo dục hiện đại
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Thông tin Đại học Đà Nẵng Số: 4 Trang: Năm: 2001
[45] Bài báo: Đổi mới phương pháp dạy học đại học tại khoa Tâm lý - Giáo dục
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học”- Đại học Sư phạm- ĐHĐN Số: Trang: Năm: 2001
[46] Bài báo: Một số đặc điểm tự ý thức sắc tộc của người Việt
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 8 Trang: Năm: 2001
[47] Tham luận: Xung đột tâm lý trong giao tiếp giữa các sắc tộc
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Kỷ yếu Đại hội đại biểu toàn quốc lần III- Hội Tâm lý - Giáo dục học Việt Nam Số: Trang: Năm: 2001
[48] Tham luận: Về Phương pháp Sư phạm tương tác
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học”- Đại học Sư phạm-ĐHĐN Số: Trang: Năm: 2001
[49] Tham luận: Về môi trường tâm lý cho việc học
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị “Quan hệ giữa đào tạo đại học và thị trường lao động”- Đại học Đà Nẵng và Dự án Giáo dục đại học Số: Trang: Năm: 2001
[50] Bài báo: Những đặc điểm tâm lý của định hướng giá trị của thanh niên Việt Nam hiện đại
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Thông báo Khoa học Đại học Sư phạm, ĐHĐN Số: Trang: Năm: 2000
[51] Bài báo: Những điều kiện vật chất của việc dạy học
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Nội san Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 1995
[52] Bài báo: Mối liên hệ tư duy - ngôn ngữ và ý nghĩa của nó đối với việc dạy học ngoại ngữ
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Nội san Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 1993
[53] Bài báo: Giao tiếp Sư phạm
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Nội san Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 1992
[54] Tham luận: Mấy suy nghĩ về cách thức bảo đảm hiệu quả của thực tập Sư phạm
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quy trình đào tạo mới”- Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 1990
[55] Bài báo: Một số vấn đề về sử dụng dư luận tập thể học sinh trong công tác giáo dục
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Nội san Đại học Sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 1988
Quốc tế
[1] Bài báo: Công tác xã hội trong bệnh viện - Nhìn nhận từ góc độ lý thuyết đến thực tiễn
Công tác xã hội trong bệnh viện - Nhìn nhận từ góc độ lý thuyết đến thực tiễn

Tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc tế Nâng cao chất lượng đào tạo công tác xã hội với chuyên nghiệp hóa dịch vụ công tác xã hội, Tp HCM, 2016 Số: Trang: 350 -356 Năm: 2016
[2] Bài báo: “The characteristics of conflict resolution competence of high school leaders in Central Vietnam”
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: The 7th International Conference on Educational Reform 2014 (ICER 2014) Số: Trang: 1906-0653 Năm: 2014
[3] Bài báo: The characteristics of instructional leadership in elementary schools in Central of Vietnam Asia Leadership Rountable: Leadership in context
Tác giả: Nguyễn Quang Giao, Lê Quang Sơn Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2013
[4] Bài báo: Using the behavior activation therapy for depressed patients: the case of Hoaminh clinic, Lienchieu district, Danang),
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: International Conference on Clinical Psychology, Aichi Gakuin University, Japan Số: Trang: Năm: 2012
[5] Bài báo: Improving conflict resolution ability of School leaders in Central Vietnam
Improving conflict resolution ability of School leaders in Central Vietnam.

Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: 28th Annual International Seminar, ISTE, Armidale, NSW, Australia. Số: Trang: Năm: 2008
[6] Bài báo: Preservation and mobilization of the national peculiarity in the socioeconomic development in Central Vietnam
Preservation and mobilization of the national peculiarity in the socioeconomic development in Central Vietnam

Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Proceedings international conference on “Socio-economic strategies for Central Vietnam at the dawn of the XXI century”, Danang University and United States Foundation Số: Trang: Năm: 2000
[7] Bài báo: Ценностные ориентации современной вьетнамской молодёжи
Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Материалы VI-й конференции молодых учёных: “Воспитание и развитие личности: Теория и практика конца XX-го века” Số: Trang: Năm: 1998
[8] Bài báo: Некоторые особенности вьетнамской ментальности
Некоторые особенности вьетнамской ментальности

Tác giả: Lê Quang Sơn Tạp chí: Развитие личности Số: Trang: Năm: 1998

Sách - giáo trình
[1] Hành trình thành niên (Giáo trình điện tử về giáo dục giới tính, tình dục và sức khoẻ sinh sản cho sinh viên) - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: Quỹ Dân số Thế giới và ĐHSP - ĐHĐN; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Hướng dẫn công tác giáo viên chủ nhiệm (Tài liệu trích dịch từ cuốn “О воспитании старшеклассников"А. В. Мудрик. Москва, Просвещение, 1981) - Năm xuất bản: 1990; Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: Bộ GD & ĐT , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học Sư phạm - Năm xuất bản: 2011; Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Tâm lý học đại cương (Giáo trình điện tử) - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: TT ĐTTX ĐHĐN; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[6] Phương pháp nghiên cứu tâm lý trẻ em - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản lao động; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[7] Thế giới tuổi hoa (Giáo trình điện tử về giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên Việt Nam) - Năm xuất bản: 2012; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản lao động; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[8] Tìm hiểu đặc điểm các mối quan hệ liên nhân cách của học sinh một số trường phổ thông trung học tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng - Năm xuất bản: 1989; Nhà xuất bản: Đại học sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[9] Giáo trình Giao tiếp sư phạm - Năm xuất bản: 2014; Nhà xuất bản: ĐHSPHNĐHSPHN; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[10] Rèn luyện kỹ năng sư phạm, dành cho giáo viên phổ thông và sinh viên các trường Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: Nxb Giáo dục Việt Nam , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[11] Từ điển Tâm lý học - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: Nxb Giáo dục Việt Nam , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[12] Xu thế phát triển giáo dục - Năm xuất bản: 2013; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[13] Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo, Giáo trình dành cho sinh viên khối, ngành sư phạm - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt NamĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[14] Cơ sở tâm lý - Giáo dục học đại học - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: Thông tin truyền thôngHà Nội; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[15] Giáo trình Tâm lý học giáo dục - Năm xuất bản: 2020; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[16] GIAO TIÊP SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON - Năm xuất bản: 2020; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ tiến sĩ (2)
1 Nguyễn Thị Anh Đào

Đề tài: Quản lý đội ngũ giảng viên ở các trường đại học tư thục Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

Đại học Quốc gia Hà Nội 2010 2013
2 Nguyễn Thị Hoàng Anh

Đề tài: Xây dựng mô hình quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các trường Đại học sư phạm trong giai đoạn hiện nay

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

Đại học Quốc gia Hà Nội 2008 2011
Trình độ thạc sĩ (9)
3 Lê Thị Kim Đơn

Đề tài: Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục người dân tọc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đại học Đà Nẵng 2013 2014
4 Cao Thị Hoài Hương

Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Kon Tum

Đại học Đà Nẵng 2013 2014
5 Đặng Thanh Tịnh

Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đại học Đà Nẵng 2013 2014
6 Phạm Văn Thụ

Đề tài: Quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường THCS trên địa bàn huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum

Đại học Đà Nẵng 2013 2014
7 Thái Doãn Đường

Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường phổ thông dân tọc nội trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đại học Đà Nẵng 2013 2014
8 Trương Phúc Thịnh

Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Đại học Đà Nẵng 2013 2014
9 Võ Thị Lệ Huyền

Đề tài: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam theo chuẩn nghề nghiệp

Đại học Đà Nẵng 2013 2014
10 Lê Ngọc Tuấn

Đề tài: Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên khoa Y-Dược trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng 2012 2013
11 Nguyễn Thị Nữ

Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành nghề bậc TCCN tại trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng.

Đại học Đà Nẵng 2012 2013