Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Đặng Kim Yến
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dang-kim-yen

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống hoa Lily nhập nội trồng trong vụ Đông tại thành phố Đà Nẵng
Potential of growth and development of some lily varieties planted in the Winter crop in Danang city.

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Đặng Kim Yến Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2(01) Trang: 33-38 Năm: 2012
Quốc tế