Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Huỳnh Tín
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~huynh-tin

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ HÀN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỪA THIÊN HUẾ - NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ QuảN LÝ
Improving the quality of job training in Thua Thien Hue vocational school – the management solutions

Tác giả: Lê Quang Sơn, Huỳnh Tín Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 8(03) Trang: 80-86 Năm: 2013
Quốc tế