Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Thị Nguyện
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thi-nguyen

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Đánh giá chất lượng cuộc sống các khu tái định cư Thuỷ điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam
Assessing the quality of life in resettlement sections of SongTranh 2 hydropower station in Quangnam province

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Lê Thị Nguyện Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 12[61] Trang: 100-105 Năm: 2012
Quốc tế