Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Phan Thế Hải
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~phan-the-hai

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ: Các đặc trưng của vành chính qui Von Neumann và các trường hợp tổng quát của vành và môđun nội xạ
Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh , Thành viên: Phan Thế Hải ,Phan Hồng Tín , Mã số: B2013-03-11

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
Quốc tế
[1] Bài báo: Mutually essentially pseudo injective modules, to appear (2013)
Mutually essentially pseudo injective modules, to appear (2013)

Tác giả: Trương Công Quỳnh, Phan Thế Hải, Lê Văn Thuyết Tạp chí: The Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society Số: Trang: Năm: 2014
[2] Bài báo: A note on regular morphisms
A note on regular morphisms

Tác giả: Phan Thế Hải, Trương Công Quỳnh, Tamer Kosan M. Tạp chí: Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp Số: Trang: 249-260 Năm: 2013