Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thanh Nga
Ngày sinh: 1973
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nganthanh@hcmue.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ STEM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ” - VẬT LÍ 10
BUILDING THE STEM EDUCATIONAL SUBJECTS IN TEACHING THE CHAPTER: “SOLID AND LIQUID. THE TRANSITION STATE” - PHYSICS 10

Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thanh Nga Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 61 Năm: 2018
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Dạy học chủ đề STEM cho học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: ĐHSP TP Hồ Chí Minh Công tý CPTM in Nhật Nam, Quận Tân Phú, TP HCM; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam