Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Bùi Quang Bình
Ngày sinh: 1974
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quy Nhơn, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quy Nhơn
Điện thoại cơ quan:
E-mail: buiquangbinh@qnu.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN GIÁO DỤC STEM TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Ở TRƯỜNG SƯ PHẠM
DIRECTIONS TO APPROACH STEM EDUCATION IN TEACHING PHYSICS IN PEDAGOGICAL COLLEGE

Tác giả: Bùi Quang Bình Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 5 Năm: 2018
Quốc tế