Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Ngô Trọng Tuệ
Ngày sinh: 1978
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tue8010@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: SỬ DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ PHỔ THÔNG NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH
FLIPPED CLASSROOM MODEL IN TEACHING PHYSICS AT HIGH SCHOOLS TO PROMOTE STUDENT’S CREATIVITY AND PROBLEM SOLVING COMPETENCY

Tác giả: Cộng sự, Ngô Trọng Tuệ Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 130 Năm: 2018
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Dạy học chủ đề STEM cho học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: ĐHSP TP Hồ Chí Minh Công tý CPTM in Nhật Nam, Quận Tân Phú, TP HCM; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam