THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO QUỐC TẾ “TÂM LÍ HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ TÂM LÍ”

Thongbaoso1_httamli.pdf

TÂM LÍ HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ TÂM LÍ

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI THẢO QUỐC TẾ “TÂM LÍ HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ TÂM LÍ”

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Tâm lí học xã hội Việt Nam và Học viện Khoa học xã hội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề:

TÂM LÍ HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ TÂM LÍ

Thời gian:     Ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2019 (Thứ Bảy và Chủ nhật)

Địa điểm:      Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng,

   Số 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng.

I. Mục đích của Hội thảo

1.Nhằm đánh giá thực trạng hoạt động nghề tâm lí của những người giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng tâm lí học, chỉ ra những mặt mạnh, những thành tựu, đóng góp của nghề tâm lí và những hạn chế của nghề tâm líở Việt Nam hiện nay.

2. Từ kết quả của Hội thảo, Hội Tâm líhọcxã hộiViệt Nam và những người hành nghề tâm lí học sẽ xúc tiến xây dựng Bộ quy điều đạo đức nghề tâm lílàm cơ sở cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng tâm líhọc ở Việt Nam.

II. Các chủ đề Hội thảo

Hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:

Chủ đề 1: Hoạt động nghiên cứu và đào tạo tâm lí học ở Việt Nam và trên thế giới

a. Hoạt động nghiên cứu tâm lí học ở Việt Nam và trên thế giới

- Các hướng, các lĩnh vực, các vấn đề nghiên cứu chính về tâm lí học ở Việt Nam và trên thế giới.

- Kết quả nghiên cứu và ý nghĩa xã hội.

- Những vấn đề tâm lítrong đời sống xã hội cần được quan tâm trong nghiên cứu tâm líhọc hiện nay.

b. Hoạt động đào tạo tâm lí học ở Việt Nam và trên thế giới

- Các chuyên ngành tâm lí học đang được đào tạo tại các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam và trên thế giới.

- Các vấn đề được quan tâm trong đào tạo tâm lí học tại các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam và trên thế giới.

- Những vấn đề nảy sinh trong đào tạo tâm líhọc tại các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay.

- Xu hướng của đào tạo tâm líhọc tại các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay.

- Vai trò của Hội Tâm lí học trong việc giám sát và tổ chứchoạt động tâm líở Việt Nam.

c. Thực trạng ứng dụng tâm lí học trong đời sống xã hội ở Việt Nam và trên thế giới

   - Thực trạng tư vấn, tham vấn tâm lí trong nhà trường, cộng đồng xã hội.

   - Thực trạng tư vấn tâm lítrong các tổ chức quốc tế về những nhóm xã hội yếu thế.

   - Thực trạng tư vấn và ứng dụng tâm lítrong các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

   - Những vấn đề nảy sinh trong tư vấn và ứng dụng tâm lí trên thế giới và Việt Nam hiện nay.

Chủ đề 2: Đạo đức trong hành nghề tâm lí ở Việt Nam và trên thế giới

  - Trách nhiệm của nhà tâm lí với nghề nghiệp.

  - Mối quan hệ của nhà tâm lí với khách hàng.

  - Mối quan hệ của nhà tâm lí với đồng nghiệp.

  - Mối quan hệ của nhà tâm lí với cơ sở làm việc/ tổ chức và trách nhiệm xã hội.

Chủ đề 3: Xây dựng Bộ quy điều đạo đức nghề nghiệp và giám sát hoạt động nghề nghiệp

  - Sự cần thiết phải xây dựng Bộ quy điều đạo đức trong hành nghề tâm lí ở Việt Nam.

  - Cơ sở pháp lícủa việc thực hành đạo đức nghề tâm lí.

  - Quy trình xây dựng Bộ quy điều đạo đức trong hành nghề tâm lí ở Việt Nam.

  - Kinh nghiệm xây dựng Bộ quy điều đạo đức và hành vi ứng xử nghề nghiệp trên thế giới.

  - Các giá trị và nguyên tắc căn bản; các tiêu chuẩn hành nghề trong Bộ quy điều đạo đức nghề tâm lí.

III. Các hình thức tham gia và trình bày tại Hội thảo

Quý vị có thể tham gia Hội thảo với các hình thức sau:

1. Tư cách khán giả: tìm hiểu, học tập và góp ý kiến.

2. Tham luận viên:

    - Tham luận bằng bài thuyết trình: trình bày luận điểm, đánh giá, tổng hợp tài liệu và nghiên cứu thực nghiệm tại các tiểu ban. Mỗi bài tham luận không quá 4 đồng tác giả.

    - Tham luận bằng poster: trình bày các ý kiến, nghiên cứu và các dự án thông qua tranh ảnh, đồ thị, biểu đồ và văn bản trên bảng có kích thước 90 cm × 120 cm. Mỗi poster tối đa 4 đồng tác giả.

IV. Hướng dẫn gửi bài cho Hội thảo

Bài viết gửi đến Hội thảo được trình bày như sau:

Trang 1: Trang thông tin(gồm tiêu đề, mục tiêu, nhóm và chủ đề của bài thuyết trình, danh sách những người thuyết trình; người thuyết trình chính được liệt kê đầu tiên, địa chỉ, email và tổ chức hay cơ quan).

Trang 2: Tóm tắt bài báo/tham luận; poster tối thiểu 150 từ và tối đa 250 từ.

Trang 3 trở đi: Toàn văn bài báo/tham luận.

Bài đăng trong kỉ yếu được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, dài tối thiểu 6 trang và tối đa là 15 trang, trình bày theo chuẩn APA (tham khảo thể thức trình bày văn bản ở trang web http://www.apastyle.org/about-apa-style.aspx).

Lưu ý: tác giả bài viết chịu trách nhiệm về dịch thuật và nội dung bài viết.

V. Những lợi ích của người tham gia Hội thảo

- Thuyết trình về các nghiên cứu và vấn đề quan tâm theo các hình thức đăng ký tại Mục III.

- Tham dự các lớp tập huấn ngắn hạn (miniskill) bởi các chuyên gia uy tín trong nước và ngoài nước.

- Giao lưu, trao đổi và kết nối với các chuyên gia trong nước và ngoài nước trong ngành tâm lý học.

- Nhận Kỷ yếu toàn văn Hội thảo và bộ hồ sơ dành cho người tham dự Hội thảo.

- Những bài báo khoa học đáp ứng yêu cầu của Ban biên tập sẽ được đăng trong Kỉ yếu của Hội thảo có chỉ số xuất bản ISBN.

Ngoài bữa trưa và các bữa giữa giờ miễn phí, người tham dự sẽ được giới thiệu và hướng dẫn tới các dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng với giá cả phù hợp và chất lượng bảo đảm.

VI. Thời hạn đăng kí và địa chỉ gi bài

- Hạn cuối gửi tóm tắt và bài viết: 30/05/2019

- Thời hạn nộp bài toàn văn: 30/06/2019

 - Địa chỉ e-mail nhận đăng kí tham dự, tóm tắt, toàn văn bài báo khoa học: htddtl2019@gmail.com

VII. Lệ phí đăng bài và tham dự Hội thảo

   Với đại biểu đăng bài bằng tiếng Việt và đại biểu tham dự: phí tham dự là 1.000.000đ hoặc 50 USD/ 1 người, bao gồm:

- Lệ phí tham dự Hội thảo và các buổi tập huấn ngắn hạn (mini skill).

- Lệ phí đăng bài Hội thảo (bằng tiếng Việt).

- Tài liệu Hội thảo.

- Kỉ yếu Hội thảo.

- Ăn trưa trong hai ngày diễn ra hội thảo.

Với đại biểu đăng bài bằng tiếng Anh: phí tham dự là 2.000.000đ hoặc 100USD/ 1 người, bao gồm những quyền lợi như trên và phí đăng bài tiếng Anh (do học giả nước ngoài biên tập).

Lệ phí tham dự Hội thảo cần chuyển vào tài khoản ngay sau khi đăng kí tham dự (bằng Việt Nam đồng hoặc USD tính theo tỉ giá quy đổi của ngân hàng tại thời điểm chuyển khoản).

Thông tin về tài khoản:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm.

Số tài khoản: 2002.311.09.0024

Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: HTDDTL2019 – Họ và Tên – Số lượng bài TA/TV; Ví dụ: HTDDTL2019NguyenThiVan2baiTV

Mọi thông tin về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ:

- TS. Hà Văn Hoàng, Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP – Đại họcĐà Nẵng. Email: hahoang9@gmail.com. Điện thoại: 0987377512.

- TS. Hồ Thị Thuý Hằng, Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP – Đại họcĐà Nẵng. Email: hothuyhang0807@gmail.com. Điện thoại: 0982871510.

- TS.Vũ Thu Trang, Khoa Tâm lí học và Quản lí giáo dục, Học viện Khoa học xã hội. Email: trangvuthu90@gmail.com. Điện thoại 0964525858.

 

Trân trọng cảm ơn ./.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                                             HIỆU TRƯỞNG