THÔNG BÁO SỐ 3: Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế với chủ đề: “Giáo dục đại học Việt Nam và châu Á: Tương quan và cơ hội hợp tác”

Thông báo số 3.pdf

 

Kính gửi: Quý tác giả, các nhà khoa học

Sau một thời gian triển khai, đến nay, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 115 bài báo của gần 250 tác giả là giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lí giáo dục từ các trường, viện nghiên cứu trong nước và nước ngoài. Tất cả các bài báo tham gia Hội thảo đều được các nhà khoa học uy tín phản biện.

Với số lượng bài kể trên, theo dự kiến ban đầu, Ban Tổ chức mong muốn Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học thảo luận, bàn bình và đóng góp những kết quả nghiên cứu của mình. Với ý tưởng đó, Ban Tổ chức đã thông báo qua email mời báo cáo đối với các bài báo gửi đến Hội thảo và tin rằng với sự tham gia tranh luận của các chuyên gia giáo dục, các nhà khoa học trong và ngoài nước tại Hội thảo cũng như kết quả phản biện bởi hai chuyên gia độc lập, các vấn đề khoa học sẽ có những góc nhìn đa chiều. Từ đó, Ban Tổ chức có nhiều cơ sở để thẩm định, chọn bài xuất bản Kỷ yếu sau Hội thảo nhằm đáp ứng chất lượng cao nhất về khoa học. Ý tưởng trên của Ban Tổ chức nhận được rất nhiều sự đồng tình từ các chuyên gia và nhà khoa học nhưng đồng thời chúng tôi cũng nhận được phản hồi về việc cần thiết phải có kết quả phản biệnđối với các bài báo đã gửi đến Hội thảo và xuất bản Kỷ yếu toàn văn trước Hội thảo. Trên cơ sở ý kiến đó, Ban Tổ chức Hội thảo đã tiến hànhthảo luận và kết luận một số vấn đề sau:

1. Thời gian tổ chức của Hội thảo: 28-29/11/2020;       

2. Xuất bản Kỷ yếu toàn văn có chỉ số ISBN trước khitổ chứcHội thảo;

3. Chọn bài báo gửi đăng Tạp chí Scopus trước ngày 05/11/2020.

Mọi thông tin hoặc cần hỗ trợvềcác vấn đề liên quan đến Hội thảo, vui lòng tham khảo tại website:http://conf.ued.udn.vn/vi hoặcliên hệ qua email: conf@ued.udn.vn.

Trân trọng./.