THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: NGƯỜI QUẢNG LÀM BÁO – NHỮNG ĐẶC TRƯNG TIÊU BIỂU

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật về lĩnh vực nghiên cứu báo chí ở Việt Nam; đánh giá lại những thành tựu đóng góp của người Quảng Nam trong việc xây dựng và phát triển báo chí Việt Nam nói chung, đặc trưng văn hóa xứ Quảng trong tác phẩm báo chí Việt Nam nói riêng; đồng thời tổ chức hoạt động chào mừng Kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam (1471 – 2021), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Báo Quảng Nam thuộc Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia: Người Quảng làm báo – những đặc trưng tiêu biểu.

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật về lĩnh vực nghiên cứu báo chí ở Việt Nam; đánh giá lại những thành tựu đóng góp của người Quảng Nam trong việc xây dựng và phát triển báo chí Việt Nam nói chung, đặc trưng văn hóa xứ Quảng trong tác phẩm báo chí Việt Nam nói riêng; đồng thời tổ chức hoạt động chào mừng Kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam (1471 – 2021), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Báo Quảng Nam thuộc Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia: Người Quảng làm báo – những đặc trưng tiêu biểu.

1. Chủ đề

- Người Quảng làm báo và báo chí đất Quảng;

- Tính cách người Quảng trong tác phẩm báo chí;

- Đặc trưng phong cách làm báo của người Quảng;

- Người Quảng làm báo qua các thời kỳ;

- Đóng góp của người Quảng đối với báo chí Việt Nam.

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đầu tháng 6/2021 (dự kiến 01/6 – 05/6), tổ chức 1 ngày.

- Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

3. Thời hạn đăng ký, gửi tóm tắt và toàn văn

- Đăng ký tham gia và gửi tóm tắt: trước ngày 25/3/2021.

- Gửi toàn toàn tham luận: trước ngày 05/5/2021.

4. Thể lệ viết bài

- Tóm tắt tham luận: 250 – 300 chữ; từ khóa 3 - 5 từ.

- Toàn văn tham luận: từ 3.000 chữ trở xuống.

- Bài viết sử dụng font Times New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 14, khổ giấy A4; canh lề tự động; chú thích đặt ở cuối trang theo chế độ footnote tự động (restart each page); tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài viết (được sắp xếp theo thứ tự abc tên tác giả).

- Cuối bài viết tham luận xin ghi rõ các thông tin của tác giả: Họ tên; Chức danh khoa học, học vị; Tên đơn vị công tác; Địa chỉ; Số điện thoại; Email; thông tin tài khoản ngân hàng.

 5. Hỗ trợ của Hội thảo

Các bài viết nếu được Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thẩm định thông qua sẽ được in Kỷ yếu xuất bản có chỉ số ISBN và tác giả được nhận nhuận bút.

Ngoài ra, Ban Biên tập Báo Quảng Nam sẽ chọn lựa những bài viết đặc sắc để giới thiệu rộng rãi trên Báo Quảng Nam.

6. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký, các tóm tắt và toàn văn tham luận xin gửi về:

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng)

Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Email: xahoinhanvan@ued.udn.vn

Số điện thoại liên hệ:

- TS. Nguyễn Hoàng Thân - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng): 0905024222.

- Bà Hoàng Thị Ngọc Diễm – Thư ký Tòa soạn Báo Quảng Nam: 0983050224.

Thông tin Hội thảo được đăng tải trên các website: http://conf.ued.udn.vnhttp://baoquangnam.vn/

                                                                    TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                  ĐỒNG TRƯỞNG BAN

 

                                                           TS. NGUYỄN HOÀNG THÂN

                                                                               Giám đốc

                                                                    Trung tâm Nghiên cứu

                                                               Khoa học Xã hội và Nhân văn

                                                   Trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng