Danh sách đại diện các đơn vị tham gia Hội thảo Ứng dụng Gis toàn quốc

 

Stt Đơn vị Đại diện
1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐHĐN Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM Hiệu trưởng, TS. Trịnh Trường Giang
3 TRƯỜNG ĐH TÀI NGUYÊN & MT HCM Hiệu Trưởng, GS.TS Nguyễn Đình Tuấn
4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Hiệu Trưởng, PGS.TS. Nguyễn Hồng Anh
5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Hiệu Trưởng, PGS.TS. Hoàng Dương Hùng
6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG Hiệu Trưởng, PGS.TS. Phạm Đăng Phước
7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT TP.HCM P.Hiệu Trưởng, PGS.TS. Trần Vĩnh Phước
8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN P.Hiệu Trưởng, PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh
9 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG P.Ban KH,CN&MT,PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh
10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA-ĐHĐN PGS.TS Phan Cao Thọ
11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-ĐHĐN TS. Lê Dân
11 ĐẠI HỌC HUẾ P.Ban Đào tạo, TS. Lê văn Tin
12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC-ĐH HUẾ TP. KH&HTQT, PGS.TS Nguyễn Văn Hợp
13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HCM TS Phạm Thị Xuân Thọ
14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM-ĐH HUẾ TS. Nguyễn Hoáng Sơn
15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN TS. Phạm Nguyễn Kim Tuyến
16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN HÀ NỘI PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch
17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Th.S Nguyễn Thị Lành
18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HCM ThS. Lưu Đình Hiệp
19 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Th.S Bùi Nguyễn Lâm Hà
20 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TS. Lê Thị Giang
21 VIỆN MÔI TRƯỜNG & PTBV HÀ NỘI GS.TS Trần An Phong
22 VIỆN TNMT & PTBV HUẾ TS. Hồ Đình Duẫn
23 VIỆN TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG HCM PGS.TS. Bùi Tá Long
24 VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN TP.HCM TS. Lâm Đạo Nguyên
25 PHÂN VIỆN QUY HOẠCH  THIẾT KẾ MN TS. Lê Cảnh Định
26 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TS. Trần văn Quang
27 UBND TP HỘI AN P.Chủ tịch,  Ông Trương Văn Bay
27 PHÒNG TN & MT TP  HỘI AN TP, ThS. Nguyễn Văn Hiền
28 SỞ NN và PTNT TP ĐÀ NẴNG TP, Ông Thái Văn Quang
29 SỞ TN & MT TỈNH QUẢNG NAM Th.S Võ Thị Phương Thuỷ
30 SƠ TT & TT TỈNH THÙA THIÊN-HUẾ TS. Hoàng Bảo Hùng
31 SƠ KHÓA HỌC & CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH Th.S Nguyễn Hữu Hà