Danh sách các đơn vị tài trợ cho Hội thảo Ứng dụng Gis toàn quốc

 

stt Đơn vị Đại diện
1 ESRI VIETNAM – HÀ NỘI Director  / Dr.Wuttiboon
2 Công ty VIDAGIS – HÀ NỘI           TP . ThS Lê Thị Thu Hà
3 Công ty SPATIAL DECISIONS - HA NOI Dr. Manof  Pant
4 Công ty TNHH Tư vấn GeoViệt – HÀ NỘI Giám đốc, TS. Trần Hùng
5 Công ty Môi trường Viêt An – TP.HCM Giám Đốc, TS. Steve Hoài Thi
6 Công ty TNHH TM&DV Long Vũ – TP. HCM Giám Đốc, TS. Nguyễn Huỳnh Thy Khoa
7 GTO-Software – TP.HCM Giám Đốc,  KS. Nguyễn Cao Luân
8 Công ty Victory Thắng Lợi (Topcon) – TP.HCM Giám Đốc, KS. Nguyễn Văn Sinh