CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011

Ngày 17/12/2011

 
Buổi sáng
 • - 7h30-8h00        :          Đón tiếp đại biểu
 • - 8h00-8h20        :          Văn nghệ chào mừng
 • - 8h20-8h35        :          Diễn văn khai mạc của Trường Đại học Sư  phạm-
 •                                                   Đại học Đà Nẵng &  chào mừng của Đại học Nông Lâm TP. HCM
 • - 8h35-8h45        :          BTC tặng quà lưu niệm cho các đơn vị tài trợ
 • - 8h45-9h45        :          Báo cáo Khoa học
 • - 9h45-10h00      :          Giải lao
 • - 10h00-12h00    :          Báo cáo Khoa học
 • - 12h00-13h30    :          Nghỉ trưa (nước uống + ăn nhẹ)
Buổi chiều
 • - 13h30-15h00    :           Báo cáo Khoa học
 • - 15h00-15h15    :           Giải lao
 • - 15h15-17h00    :           Báo cáo Khoa học
 • - 18h00                 :           Tiệc chiêu đãi (Gala Dinner)
 
Ngày 18/12/2011
 
Buổi sáng:   8h00 - 11h30
            Báo cáo của ESRI – Việt Nam về các Ứng dụng GIS
 
Buổi chiều: 14h00 - 16h00
Họp BTC để phát triển chương trình cho năm 2012