Thông báo vv Xuất bản Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, Số đặc biệt

image7448.pdf

Tiêu đề

Kính gửiCác tác giả và các nhà khoa học

Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (1975 – 2015), Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm sẽ xuất bản Số đặc biệt 17(04)/2015, gồm 3 chuyên san: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Giáo dục và Khoa học Xã hội & Nhân văn để chào mừng sự kiện này.

Ban biên tập Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm rất mong nhận được sự phối hợp, cộng tác của đông đảo các nhà khoa học, nhà giáo, các cán bộ nghiên cứu, các học viên Sau đại học trong và ngoài Trường gửi các bài báo khoa học, kết quả nghiên cứu khoa học về Tạp chí để kịp xuất bản Số đặc biệt nêu trên. Thời gian nhận bài tính từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2015. Các tác giả gửi bài sớm sẽ được ưu tiên chọn đăng.  

Bài viết được gửi trực tiếp qua Hệ thống Quản lý Tạp chí ở địa chỉ website: http://jse.ued.udn.vn/

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng KH&HTQT theo địa chỉ email:   scvconfjse@gmail.com; Điện thoại: 0511.6569179.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của các tác giả và nhà khoa học.