Thông báo số 2 Về việc tổ chức Hội thảo quốc gia “Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm”

TB so 2, HT T10.pdf

 

Kính gửi:……………………………………………………………….

     Ngày 17/8/2015, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã gửi đến quí trường thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo quốc gia “Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm”.

     Thời gian, địa điểm tổ chức:02 ngày 10, 11/ 10 / 2015; tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng,  459  Tôn Đức Thắng – Quận Liên Chiểu – Tp. Đà Nẵng.

     Để Hội thảo đạt được kết quả như mong muốn, Ban Tổ chức kính mong BGH các trường Đại học Sư phạm, các trường đại học có Khoa Sư phạm, các trường cao đẳng trên toàn quốc, đôn đốc các nhà khoa học, các giảng viên và các nhà quản lý tham gia gửi bài báo khoa học cho Hội thảo tại địa chỉ website http://conf.ued.udn.vn/ht/113.Trong trường hợp không thể thực hiện gửi bài qua hệ thống, tác giả có thể đăng kí trực tiếp và gửi bài cho Hội thảo theo địa chỉ  email: annguyenht@gmail.comĐiện thoại cố định: (84).511.6569179, di động: 0905915292.

     Các bài báo khoa học đáp ứng yêu cầu của Ban Biên tập sẽ được đăng trong Kỉ yếu của Hội thảo có mã số ISBN. Các mốc thời gian cần lưu ý như sau:

- Thời gian đăng kí và gửi báo cáo tóm tắt: trước 10/9/2015

- Thời hạn gửi báo cáo toàn văn: trước 20/9/2015

- Thông báo chấp nhận báo cáo trước 01/10/2015

     Để khâu tổ chức và hậu cần được chu đáo, kính đề nghị các Trường Đại học Sư phạm trọng điểm (Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh, Đại học Huế, Đại học Cần Thơ, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) gửi danh sách các đại biểu tham dự về Ban tổ chức trước ngày 20/9/2015.

     Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận thường trực của Ban tổ chức Hội thảo:

            TS. Nguyễn Bá Trung, Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;

             Điện thoại cố định: 0511. 3730908, di động: 0905188257

     Thông tin về Hội thảo được liên tục cập nhật tại website: http://conf.ued.udn.vn.

     Trân trọng!