Thông tin Khách sạn trên địa bàn TP. Đà Nẵng

1. Khách sạn Biển vàng: Cách trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà nẵng 10 km, cách trung tâm thành phố 3 km.

http://bienvanghotel.vn/

2. Khách sạn Xanh: Cách trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà nẵng 1 km, cách trung tâm thành phố 5 km.

http://www.danangtourism.gov.vn/portal/page/portal/dulich/an_gi_o_dau/khach_san/Chi_tiet_khach_san?id_company=48

Quý khách mời, tác giả, nhà khoa học có thể tìn hiểu thêm thông tin khách sạn tại cổng thông tin du lịch thành phố Đà Nẵng. website: http://www.danangtourism.gov.vn/