Thư cảm ơn

THU CAM ON SAU HOI NGHI.pdf

THƯ CẢM ƠN

 

Kính gửi:............................................................................................................................

Hội thảo quốc gia “Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm” được tổ chức tại Trường ĐHSP – Đại học Đà Nẵng từ ngày 10 - 11/10/2015 đã thành công tốt đẹp. Hội thảo lần này có sự tham gia của 37 trường Đại học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm và các trường có khoa sư phạm trong cả nước với 109 bài tham luận và báo cáo của các nhà khoa học, giảng viên. Hội thảo tập trung thảo luận các chủ đề về: Giảng dạy các môn học chuyên ngành bằng ngoại ngữ; Đánh giá sinh viên và giảng dạy về khoa học đánh giá; Giảng dạy tích hợp; Chương trình phổ thông mới.

Hội thảo đã thực sự trở thành diễn đàn trao đổi thông tin bổ ích giúp Lãnh đạo các Trường Sư phạm, cũng như các giảng viên gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về các nội dung, giải pháp, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động đổi mới giảng dạy, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kì hội nhập quốc tế.

Sự thành công của Hội thảo là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các trường ĐH sư phạm trọng điểm, đặc biệt là sự quan tâm và tham gia đầy trách nhiệm của Cán bộ, Giảng viên các trường ĐHSP trọng điểm và các Trường/Khoa sư phạm trong cả nước.

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo, giảng viên của Quý trường đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức thực hiện, tham gia gửi bài, phản biện các bài viết, và cử giảng viên đến tham dự Hội thảo. Chính sự hỗ trợ và tham gia nhiệt tình của Quý vị đã góp phần rất lớn làm nên thành công của Hội thảo lần này.

Trong quá trình tổ chức Hội thảo không tránh khỏi những sơ suất, Ban tổ chức rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý vị để các Hội thảo lần sau được tổ chức chất lượng hơn nữa.

Kính chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công ! 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS. LÊ QUANG SƠN