[FAIR'10] Gia hạn thời gian nộp tóm tắt

Theo kế hoạch của Hội nghị, đến 15/5/2017 là hạn cuối nộp tóm tắt. Cho đến hết ngày 15/5 đã có hơn 180 bài gửi lên hệ thống để đăng ký tham dự. Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của Quý thầy cô, nhà khoa học.

 

Như thông lệ, Ban tổ chức vẫn để hệ thống mở cho đến ngày 15/6/2017, Quý thầy cô, nhà khoa học vẫn có thể nộp tóm tắt trong thời gian này. Hạn cuối nộp bài toàn văn là 15/6/2017. Đến hết ngày 15/6/2017 hệ thống sẽ  đóng lại để chuyển qua bước phản biện.

 

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội nghị như sau:

- Nộp tóm tắt và toàn văn: 15/06/2017.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif- Thông báo chấp nhận: 15/07/2017.

(Khuyến khích Quý thầy cô, nhà khoa học nộp toàn văn càng sớm càng tốt để tạo thuận lợi cho công tác tổ chức, phản biện,...)

 

Trân trọng kính mời Quý thầy cô, nhà khoa học tham gia gửi bài và thông báo, vận động các đơn vị, cá nhân quan tâm cùng tham gia.