Thông báo số 1: V/v tổ chức Hội thảo quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm trên thế giới” - năm 2017

Thong bao 1.pdf

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên sư phạm trong nước và trên thế giới

Thực hiện kế hoạch về chương trình phát triển các trường sư phạm năm 2017 theo dự án ETEP, Trường Đại học Sư phạm tổ chức Hội thảo quốc tế: “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm trên thế giới”– năm 2017

I.Mục đích

Hội thảo nhằmtạo diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên sư phạm trong nước và trên thế giới

II. Nội dung

Hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:

- Kinh nghiệm đào tạo bồi dưỡng giáo viên phổ thông ở Ấn Độ.

- Kinh nghiệm đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông ở Ấn Độ.

- Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên sư phạm ở Ấn Độ.

- Kinh nghiệm đào tạo cán bộ và giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý, giảng viên sư phạm ở các nước tiên tiến trên thế giới.

- Hệ thống sư phạm và mô hình, chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm ở Việt Nam.

- Phân tích, so sánh hệ thống , mô hình, chương trình đào tạo giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông và  giảng viên sư phạm ở Việt nam, Ấn độ và các nước tiên tiến trên thế giới

- Đề xuất các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm ở Việt Nam.

 III. Thời gian và địa điểm

- Thời gian:                dự kiến ngày 09-10/12/2017 (Thứ 7 và Chủ nhật)

-  Địa điểm:                Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN

                                   Số 459, Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

IV. Thành phần tham dự

- Các giáo sư, nhà khoa học nghiên cứu về giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông và  giảng viên sư phạm ở Việt nam, Ấn Độ và các quốc gia khác trên thế giới;

- Các giảng viên, cán bộ quản lý, nhà khoa học các trường sư phạm trọng điểm và các cơ sở giáo dục liên quan ở Việt Nam;

- Các giảng viên, cán bộ quản lý thuộc trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN.

V. Kế hoạch nhận bài

            - Đăng ký tham dự hội nghị và gửibáo cáo tóm tắt:   trước ngày 30/10/2017

            - Báo cáo toàn văn:           trước ngày 20/11/2017

VI. Thể lệ gửi bài

- Công trình khoa học đượcviết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Hội nghị không nhận đăng các bài đã được công bố trên những ấn phẩm khác.

- Bài viết được soạn trên Microsoft Word (mã Unicode, font Times New Roman, size 12), khổ giấy A4, không quá 10 trang, cách dòng đơn, cách đoạn 6pt, lề trên 3cm, lề dưới 3cm, lề trái 3cm, lề phải 2.5cm, có đánh số trang (đặt dưới, giữa trang). Hình vẽ rõ ràng và đánh số thứ tự, kích thước không quá 7x14cm, định dạng PNG, JPG, tên hình vẽ đặt phía dưới, tên bảng biểu đặt phía trên.

- Danh mục tài liệu tham khảo không quá 10 tài liệu (trừ trường hợp tài liệu có liên quan trực tiếp với trích dẫn); tài liệu tham khảo viết bằng các thứ tiếng ngoài hệ chữ La tinh được chuyển sang kí tự La tinh; sắp xếp theo thứ tự như sau: số thứ tự, tên tác giả (sắp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, của họ tác giả đối với người nước ngoài), tên ấn phẩm (in nghiêng), năm xuất bản (trong ngoặc đơn), cơ quan xuất bản, tập, số trang, nơi xuất bản.

- Nguồn tài liệu trích dẫn là số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo, được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang. Ví dụ: [1], [10, tr. 10 -11],...

- Bài viết phải kèm theo tóm tắt (Abstract) từ khóa (Keywords) bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tên bài phải được dịch sang tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh (tùy ngôn ngữ viết bài). Mỗi phần tóm tắt không dài quá 200 từ, cần nêu bật những nội dung chính, đóng góp mới của công trình. Từ khóa cần cụ thể, liệt kê từ 3 - 5 từ. Cuối bài ghi rõ: họ tên, học hàm, học vị, địa chỉ liên lạc, điện thoại, email.

VII. Địachỉđăng ký và gửibài

Đăng ký và gửi bài theo địa chỉ email:  ICTR2017@ued.udn.vn

Mọi thông tin về hội nghị xin liên hệ:

-         Cô Phạm Thị Thanh Mai – Chuyên viên Phòng KH&HTQT

                         Điện thoại: 0905.613.942

-         Cô Nguyễn Thị Thu An – Chuyên viên Phòng KH&HTQT

                         Điện thoại: 0905.915.292

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, giáo viên và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và quan tâm gửi bài cho Hội thảo quốc tế nói trên.

Trân trọng./.