THÔNG BÁO SỐ 2:Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc 2013”

Thông báo 2

Thông báo 2

Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ ba dành cho “Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc 2013”, xin gửi tiếp Thông báo số 2 với nội dung sau
THÔNG BÁO SỐ 2
Về việc tổ chức Hội thảo khoa học 
“Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc 2013”
          
 
 Căn cứ vào công văn số 1143/BGDĐT-KHCNMT ban hành vào ngày 2/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên, nghiên cứu viên của các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng trong cả nước và Thông báo số 1 Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã gửi đến các quý trường (vào ngày 18/9/2012).
            Nay Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ ba dành cho “Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc 2013”, xin gửi tiếp Thông báo số 2 với nội dung như sau:

1. Mục tiêu của Hội thảo
Tạo điều kiện để các giảng viên trẻ ở các Trường Đại học Sư phạm và các trường có Khoa Sư phạm trong toàn quốc tham gia diễn đàn trao đổi khoa học bổ ích; công bố các kết quả nghiên cứu mới về khoa học; giúp nâng cao trình độ chuyên môn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ trẻ.
Kết quả của những nghiên cứu này sẽ là các tài liệu tham khảo, nghiên cứu, tài liệu giảng dạy và học tập rất cần thiết cho giảng viên và sinh viên các trường đại học. Ngoài ra, qua Hội thảo này cán bộ trẻ các trường đại học có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, giảng dạy và có thể hợp tác nhau trong nghiên cứu khoa học.

2. Nội dung của Hội thảo
- Báo cáo những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về các lĩnh vực chuyên môn: khoa học tự nhiên, kỹ thuật - công nghệ, khoa học xã hội - nhân văn, khoa học giáo dục.
- Trình bày những công trình và những sáng kiến có liên quan đến những tiến bộ khoa học - kỹ thuật và việc ứng dụng trong sản xuất và đời sống;
- Trao đổi, thảo luận các giải pháp cơ bản thực hiện những nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên ngành và liên ngành.

3. Thành phần tham dự Hội thảo
- Cán bộ trẻ dưới 35 tuổi, đang công tác và sinh hoạt tại các Trường Đại học Sư phạm, các trường đại học có Khoa đào tạo Sư phạm trên toàn quốc và các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu Sư phạm; khuyến khích các cán bộ trẻ của các trường đang học tập và nghiên cứu ở nước ngoài gửi bài về tham dự. Bài viết gửi về Ban Tổ chức Hội thảo có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
- BTC Hội thảo rất mong muốn các cán bộ công tác lâu năm có kinh nghiệm cùng cộng tác nghiên cứu để đứng tên chung công trình với cán bộ trẻ.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo
Thời gian: Ngày 26 & 27 tháng 4 năm 2013 (Thứ Sáu và Thứ Bảy).
Địa điểm: Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng.
Hội trường tầng 5, nhà A5. Số 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

 
 
 
5. Yêu cầu của toàn văn bài báo
Mỗi bài không quá 6 trang, được định dạng thống nhất: Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm) kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 20mm, lề dưới: 20mm, lề trái: 35mm, lề phải: 25mm. Giãn dòng 1,3
Bài báo khoa học gồm các nội dung:
 -Tên bài báo: (Font chữ Time New Roman, cỡ chữ in hoa 13. Bên dưới là tên tác giả và tên đơn vị)
 -Tóm tắt (Font chữ  Arial, cỡ chữ 10. Tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh; không quá 200 từ. Từ khóa: 3-5 từ).
Cấu trúc bài báo cần có các tiểu mục sau đây: 1. Đặt vấn đề -  2. Giải quyết vấn đề -  3. Kết quả nghiên cứu và bình luận, kiến nghị - 4. Kết luận.  +Tài liệu tham khảo: được đánh số đặt trong ngoặc vuông. Cuối bài báo cần ghi rõ: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả để tiện liên lạc.

6. Thời hạn gửi bài báo và đăng ký tham dự 
- Đăng ký tên bài báo và tóm tắt (tiếng Việt hoặc tiếng Anh không quá 200 từ) trước ngày 15/2/2013 (gửi qua địa chỉ Email).
- Gửi bài báo toàn văn trước ngày 15/3/2013 (để BTC gửi Hội đồng khoa học phản biện và chọn đăng trong kỷ yếu Hội thảo).
- Đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 10/4/2013.
- Gửi giấy mời dự Hội thảo trước ngày 15/4/2013.

Lưu ý: Các đại biểu đăng ký tham dự Hội thảo bằng cách copy mẫu Hội thảo khoa học “Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc 2013” tại đây
sau đó gửi theo địa chỉ E-mail: ngvinhsan@ued.vn
           
 Thư từ, bài viết gửi theo địa chỉ:
1. Th.S Nguyễn Huy Bình      ĐT: 0905122837. Email: huybinh1556@yahoo.com
2. Th.S Nguyễn Vinh San       ĐT: 0935292264. Email: ngvinhsan@ued.vn
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Phòng Khoa học, Sau Đại học & Hợp tác Quốc tế
459 Tôn Đức Thắng, Thành phố Đà Nẵng.  

Ban tổ chức Hội thảo 
Trường Đại học Sư phạm-ĐH Đà Nẵng; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Thành phố HCM; Trường Đại học Sư phạm-ĐH Huế, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên; Đại học Giáo dục-ĐHQGHN; Đại học Tây Nguyên; Trường Đại học Quy Nhơn; Trường Đại học Quảng Nam; Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Trường Đại học Quảng Bình; Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh; Trường Đại học An Giang; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Q.Thủ Đức); Trường Đại học Đồng Tháp; Trường Đại học Bình Dương.
           
      Hội thảo khoa học lần thứ ba dành cho “Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc 2013” là một hoạt động có ý nghĩa đối với công tác cán bộ trẻ. Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên và nghiên cứu viên trẻ của các Trường Đại học Sư phạm, các Khoa có đào tạo Sư phạm trên toàn quốc quan tâm hỗ trợ, gửi bài báo và tham dự Hội thảo khoa học nói trên.

Trân trọng!