Thông báo số 2: V/v tổ chức Hội thảo quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm trên thế giới” - Ngày 09-10/12/2017

TB_so_2.pdf

Tiếp theo Thông báo số 1 số 893/TB-ĐHSP về việc tổ chức hội thảo quốc tế: “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm trên thế giới”, Ban tổ chức hội thảo xin trân trọng gửi thông báo số 2 về kế hoạch tổ chức hội thảo với các nội dung sau:

I. Nội dung

Hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:

     - Kinh nghiệm đào tạo bồi dưỡng giáo viên phổ thông ở Ấn Độ.

     - Kinh nghiệm đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông ở Ấn Độ.

     - Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên sư phạm ở Ấn Độ.

     - Kinh nghiệm đào tạo cán bộ và giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý, giảng viên sư phạm ở các nước tiên tiến trên thế giới.

     - Hệ thống sư phạm và mô hình, chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm ở Việt Nam.

     - Phân tích, so sánh hệ thống , mô hình, chương trình đào tạo giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông và  giảng viên sư phạm ở Việt nam, Ấn độ và các nước tiên tiến trên thế giới

     - Đề xuất các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm ở Việt Nam.

II. Thông tin về đăng ký tham dự và gửi bài tham luận

1.  Đăng ký tham dự: Đại biểu đăng ký tham dự theo mẫu kèm theo thông báo này với Ban Tổ chức hội thảo trước ngày 30/11/2017.

2.   Báo cáo tham luận: thời hạn gửi toàn văn bài viết qua địa chỉ ICTR2017@ued.udn.vn trước 17h ngày 26/11/2017. Toàn văn được trình bày theo hướng dẫn đính kèm.

III. Công bố khoa học các bài viết được tuyển chọn

Các bài viết tham gia Hội thảo sẽ được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, phản biện. Các bài viết được chọn sẽ được công bố tại Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (có chỉ số ISSN) số đặc biệt (dự kiến xuất bản tháng 12/2017). Trong trường hợp bài viết chưa được xếp xuất bản vào tháng 12/2017 thì sẽ bố trí công bố vào các số xuất bản tiếp theo của Tạp chí.

 Đối với các bài viết được duyệt đăng, Ban Tổ chức hội thảo kính tặng tác giả 01 cuốn Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

IV. Kinh phí tham dự hội thảo

-  Ban tổ chức không thu lệ phí đăng bài, lệ phí tham dự hội thảo

-   Kinh phí ăn ở, đi lại của đại biểu do cơ quan cử đi đài thọ hoặc do cá nhân tự túc

V. Thời gian và địa điểm

-  Thời gian:     02 ngày, 09-10/12/2017 (Thứ 7 và Chủ nhật)

-  Địa điểm:      Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN

                        Số 459, Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

VI. Địa chỉ liên hệ

Đăng ký và gửi bài theo địa chỉ email:  ICTR2017@ued.udn.vn

Mọi thông tin về hội nghị xin liên hệ:

       -   Cô Phạm Thị Thanh Mai – Chuyên viên Phòng KH&HTQT 

            Điện thoại: 0905.613.942

      -   Cô Nguyễn Thị Thu An – Chuyên viên Phòng KH&HTQT

            Điện thoại: 0905.915.292

Ban Tổ chức mong tiếp tục nhận được bài viết tham dự hội thảo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các cán bộ giảng viên và các nhà khoa học.

Trân trọng./.