Thông báo số 3: V/v tổ chức Hội thảo quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm trên thế giới”

TB 3.pdf

Tiếp theo Thông báo số 1 và số 2 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm về việc tổ chức hội thảo quốc tế: “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm trên thế giới”, Ban tổ chức hội thảo xin trân trọng gửi thông báo số 3 về kế hoạch tổ chức hội thảo với các nội dung sau:

I. Nội dung Hội thảo

-  Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm của Việt Nam và trên thế giới.

-  Đề xuất các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm ở Việt Nam.

II. Ngôn ngữ trình bày

-  Tiếng Việt

-  Tiếng Anh

III.   Hình thức tổ chức

-  Ban Tổ chức không phân chia báo cáo theo các tiểu ban, tất cả các báo cáo được chọn lần lượt trình bày tại phiên toàn thể (theo chương trình).

-   Ban Tổ chức sẽ chọn các báo cáo mời và một số báo cáo tiêu biểu, có nội dung tốt, sát với chủ đề hội thảo để báo cáo tại hội thảo. Tất cả các bài báo đã gửi đến hội thảo sẽ được phản biện theo quy trình và các bài báo được phản biện đồng ý duyệt đăng sẽ được công bố trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN trong Số đặc biệt dành cho hội thảo (dự kiến xuất bản tháng 12/2017). Trong trường hợp bài viết chưa được xếp xuất bản vào tháng 12/2017 thì sẽ bố trí công bố vào các số xuất bản tiếp theo của Tạp chí (trong Phần đặc biệt dành cho hội thảo). Hiện tại, công tác phản biện bài báo chưa hoàn thành nên danh sách các bài báo được đăng trong Số đặc biệt (hoặc Phần đặc biệt) của Tạp chí sẽ được công bố sau khi Hội thảo kết thúc.

-  Tác giả của các bài báo được duyệt đăng sẽ được tặng 01 cuốn Tạp chí của trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

IV.  Kinh phí tham dự hội thảo

-  Ban tổ chức không thu lệ phí đăng bài, lệ phí tham dự hội thảo.

-   Kinh phí ăn ở, đi lại của đại biểu do cơ quan cử đi đài thọ hoặc do cá nhân tự túc.

V.  Thời gian và địa điểm

-  Thời gian:  09/12/2017 (Thứ 7)

-  Địa điểm:    Phòng A202, Tầng 2, Nhà A6

Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN

Số 459, Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

VI.  Địa chỉ liên hệ

Mọi thông tin về hội thảo xin liên hệ:

Cô Phạm Thị Thanh Mai – Chuyên viên Phòng KH&HTQT, Điện thoại: 0905.613.942

Cô Nguyễn Thị Thu An – Chuyên viên Phòng KH&HTQT, Điện thoại: 0905.915.292

Ban Tổ chức mong nhận được sự quan tâm tham gia của các cán bộ giảng viên và các nhà khoa học.

Trân trọng./.