THỐNG KÊ TÓM TẮT BÀI BÁO GỬI HỘI NGHỊ ĐỊA LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

Kính thưa các Nhà khoa học, Kính thưa Quý Thầy cô, quý đồng nghiệp, Kính thưa Các quý vị,

Kính thưa các Nhà khoa học,
Kính thưa Quý Thầy cô, quý đồng nghiệp,
Kính thưa Các quý vị,
Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X năm 2018 xin trân trọng kính gửi đến các quý vị Thống kê các TÓM TẮT bài báo gửi cho BTC Hội nghị (tính đến 25/12/2017) theo link http://geographyconference.com/thong-bao/thong-ke-tom-tat-bai-bao-gui-hoi-nghi-dia-ly-toan-quoc-lan-thu-x-32.html

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, giáo viên và cán bộ của quý cơ quan quan tâm gửi bài TOÀN VĂN (Trước ngày 20-01-2018)
Do số lượng bài gửi nhiều, để tránh việc thất lạc, thuận tiện cho việc thống kê và biên tập, BTC kính đề nghị các tác giả gửi bài trên tiện ích Gửi bài Hội nghị của website và theo đúng mẫu định dạng bài báo toàn văn của hội nghị.
Trân trọng cảm ơn.