Thông báo số 2: Hội nghị giảng dạy vật lí toàn quốc lần thứ IV – năm 2018

TB So 2.pdf

thông báo số 2 hội nghị giảng dạy vật lí toàn quốc lần thứ iv – năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 2

HỘI NGHỊ GIẢNG DẠY VẬT LÍ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV – NĂM 2018

(Đà Nẵng, 26-27/05/2018)

Chủ đề: Dạy và học vật lí theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Sau thông báo số 1 ngày 1/11/2017 của Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức Hội nghị giảng dạy vật lí toàn quốc lần thứ IV - năm 2018, với chủ đề “Dạy và học vật lí theo chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Ban tổ chức đã nhận được các phiếu đăng ký tham dự, báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn của các tác giả trong và ngoài nước. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Quý cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học. Ban tổ chức xin gửi tới Quý cơ quan, các nhà khoa học Thông báo số 2.

1. Tổ chức Hội nghị

1.1. Cơ quan tổ chức:Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

1.2. Bảo trợ: 

- Đại học Đà Nẵng

- Hội Vật lí Việt Nam

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Nội dung Hội nghị

2.1. Dạy học vật lí ở phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, gồm:

- Vị trí, vai trò của vật lí ở các cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Năng lực trong dạy học vật lí và việc dạy học vật lí theo hướng phát triển năng lực học sinh (nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học hiện đại; xây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm; kiểm tra, đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin…).

- Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa ở trường phổ thông;

- Các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục STEM trong dạy học vật lí.

2.2. Dạy học vật lí ở các trường đại học

- Đào tạo giáo viên vật lí ở các trường đại học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên vật lí đáp ứng dạy học theo chương trình mới;

- Dạy và học vật lí ở các khoa Vật lí, các trường đại học khoa học và đại học kĩ thuật trong thời kì công nghiệp 4.0, đáp ứng yêu cầu kiểm định, đánh giá các trường đại học theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 26, 27/05/2018 (thứ Bảy, Chủ nhật).

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà nẵng

   Số 459, Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

4. Thành phần tham dự

Các nhà khoa học, cán bộ quản lí, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các sinh viên thuộc ngành vật lí, các giáo viên phổ thông ở trong và ngoài nước.

5. Thời hạn nộp báo cao và đăng ký tham dự

  • Thời hạn nhận Phiếu đăng kí tham gia: 30 tháng 4 năm 2018.
  • Thời hạn nhận toàn văn báo cáo qua e-mail: 10 tháng 4 năm 2018.

Các bài báo sẽ được phản biện qua Hội đồng phản biện và đăng trên Tạp chí Khoa học, Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (nằm trong danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng GSNN).

6. Địa chỉ liên hệ:

- Phiếu đăng kí tham dự, toàn văn bài báo: hngdvl2018@gmail.com.

- Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0983.868055 (TS. Phùng Việt Hải) hoặc 0988.857870 (TS. Nguyễn Quý Tuấn).

Phiếu đăng kí và mẫu trình bày tóm tắt, toàn văn được gửi kèm thông báo số 1.

- Các thông tin về Hội nghị được cập nhật trên website: http://ued.udn.vnhttp://phy.ued.udn.vn.

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng kính đề nghị Quý cơ quan thông báo rộng rãi và tạo điều kiện để các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên viết bài tham gia Hội nghị.

 

Trân trọng!