Điểm du lịch - mua sắm - lễ hội

Diem du lich - mua sam - le hoi.pdf

Điểm du lịch - mua sắm - lễ hội

Ban tổ chức Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ X tại Đà Nẵng xin gửi đến quý vị một vài Điểm du lịch - mua sắm - lễ hội.

Chi tiết xin xem ở tệp đính kèm./.