Thông tin khách sạn tại Đà Nẵng

THÔNG TIN KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG.pdf

Thông tin khách sạn tại Đà Nẵng

Ban tổ chức Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ X tại Đà Nẵng xin gửi đến quý vị thông tin một vài khách sạn.

Chi tiết xin xem ở tệp đính kèm./.