CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GIẢNG DẠY VẬT LÍ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV – NĂM 2018

Chuong trinh.pdf

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GIẢNG DẠY VẬT LÍ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV – NĂM 2018

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ GIẢNG DẠY VẬT LÍ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV – NĂM 2018

Chủ đề: Dạy và học Vật lí đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Thời gian: Ngày 10 và 11/11/2018 (Thứ bảy và Chủ Nhật)

                    Địa điểm:  Nhà A6,Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Xin xem chi tiết tại tệp đính kèm.

Trân trọng./.