Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đinh Thị Đông Phương
Ngày sinh: 1979
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quế Cường, Quế Sơn, , Quảng Nam
Quê quán: Quế Cường, Quế Sơn, , Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giao vien
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2008)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: T 525-0072 Shigaken, Kusatsushi, kasayama 3-1-18-203 Japan
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dinhdongphuong@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dinh-thi-dong-phuong