Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Ngô Thị Hường
Ngày sinh: 1988
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam
Quê quán: Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Văn hóa - Du lịch, Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2010
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Không
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa - Du lịch
Chuyên ngành giảng dạy: Văn hóa - Du lịch
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 40/1 Nguyễn Huy Tưởng, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113733330
E-mail: huongqn.sp@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ngo-thi-huong

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2006 đến Năm 2010: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Việt Nam học; Chuyên ngành - Văn hóa - Du lịch Tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2012 đến Năm 2014: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Du lịch học; Chuyên ngành - Du lịch Tại Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 09-01-2011 đến nay: - Là cán bộ giảng dạy Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Đánh giá mức độ bền vững của loại hình du lịch dựa vào cộng đồng ở Cẩm Thanh, Hội An
Chủ nhiệm: Ngô Thị Hường , Thành viên: Lê Thị Thu Hiền , Mã số: T2018-TN-07
[2] Cấp cơ sở (Trường): Phát triển kĩ năng giao tiếp cho sinh viên ngành Việt Nam học, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Chủ nhiệm: Ngô Thị Hường , Mã số: T2013-03-20
[3] Cấp cơ sở (Trường): Vai trò của chợ truyền thống đối với phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Ngô Thị Hường , Mã số: T2015-03-13

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NHẬN THỨC CỦA CƯ DÂN CẨM THANH, HỘI AN, QUẢNG NAM VỀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH
PERCEPTIONS ABOUT TOURISM IMPACTS BY RESIDENTS IN CAM THANH COMMUNE, HOI AN CITY, QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 36(05).2019 Trang: 33 Năm: 2019
[2] Bài báo: Giữ gìn và khai thác hiệu quả danh thắng Ngũ Hành Sơn
Tác giả: Ngô Thị Hường, Cộng Sự 2, Tăng Chánh Tín Tạp chí: TC Du lịch Số: 4/2019 Trang: 17-18 Năm: 2019
[3] Bài báo: Đa dạng hóa sản phẩm du lịch cộng đồng hướng đến phát triển du lịch bền vững tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Tăng Chánh Tín, Ngô Thị Hường, Cộng Sự 1 Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc tế "Phát triển du lịch bền vững các tính miền Trung Việt Nam" Số: Trang: 359 - 367 Năm: 2018
[4] Bài báo: Đánh giá tài nguyên nhân văn nhằm phát triển bền vững du lịch thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Tăng Chánh Tín, Ngô Thị Hường, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc tế "Phát triển du lịch bền vững các tính miền Trung Việt Nam" Số: Trang: 347 - 358 Năm: 2018
[5] Bài báo: Đánh giá mức độ bền vững của du lịch cộng đồng ở Cẩm Thanh, Hội An
Tác giả: Ngô Thị Hường, Cộng Sự 2, Tăng Chánh Tín Tạp chí: TC Khoa học công nghệ tỉnh Quảng Nam Số: 189 Trang: 26-32 Năm: 2018
[6] Bài báo: Phát triển du lịch bền vững ở Cẩm Thanh cơ hội và thách thức
Tác giả: Ngô Thị Hường, Cộng Sự 2, Tăng Chánh Tín Tạp chí: Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam Số: 188 Trang: 15-18 Năm: 2018
[7] Tham luận: Nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2016
[8] Bài báo: Tín ngưỡng Thờ cúng Quan công của cư dân người Việt gốc Hoa tại Hội An, Quảng Nam
Worship Quan Cong of ethnic Chinese in Hoi An, Quang Nam

Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: Hội thảo "Nghiên cứu khoa học của sinh viên bag cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc" năm 2016 Số: Trang: Năm: 2016
[9] Bài báo: Giải pháp thu hút khách Châu Âu đến Đà Nẵng
The solutions for attracting European tourist to Da Nang

Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: Hội thảo "Nghiên cứu khoa học của sinh viên bag cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc" năm 2016 Số: Trang: Năm: 2016
[10] Bài báo: Tín ngưỡng thờ động vật linh ở Hội An, Quảng Nam
The cult of sacred animals in Hoi An, Quang Nam

Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: Khoa học và Sáng tạo - TC khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam Số: Trang: 12-15 Năm: 2016
[11] Tham luận: Xây dựng mô hình tình nguyện viên du lịch dành cho đối tượng sinh viên tại thành phố Đà Nẵng
Building Volunteer model of tourism for students in Danang

Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: Số: Trang: 441-450 Năm: 2015
[12] Bài báo: Chợ Hội An thế kỉ XVI - XIX
Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 6 Trang: Năm: 2015
[13] Bài báo: VAI TRÒ CHỢ HÀN – XƯA VÀ NAY
The role of Han market in the past and at present

Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 14(01) - 2015 Trang: 45 Năm: 2015
[14] Bài báo: Thực trạng làng nghề ở Hội An, Quảng Nam
Tác giả: Ngô Thị Hường, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 2 (86) Trang: 15-17 Năm: 2015
[15] Bài báo: Tín ngưỡng thờ Tổ nghề ở Hội An
Tác giả: Ngô Thị Hường, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 8 (81) Trang: 3-6 Năm: 2014
[16] Tham luận: Tín ngưỡng thờ cúng cô hồn theo quy mô cộng đồng ở Hội An, Quảng Nam
Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc Số: Trang: 163-169 Năm: 2014
[17] Bài báo: Vai trò của làng nghề đối với phát triển du lịch Hội An, Quảng Nam
Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: Số: 133+134 Trang: 47 - 52 Năm: 2014
[18] Bài báo: Tín ngưỡng thờ cúng cô hồn ở Hội An
Tác giả: Ngô Thị Hường, Cộng sự Tạp chí: TC khoa học Lịch sử tỉnh Bình Dương Số: Trang: 163 - 169 Năm: 2014
[19] Bài báo: Phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên ngành Việt Nam học, trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN
Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 75 Trang: 31-33 Năm: 2014
[20] Bài báo: Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên ở chợ Hội An, Quảng Nam
Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: Số: 27 Trang: 69-72 Năm: 2014
[21] Bài báo: Tín ngưỡng thờ cúng cô hồn theo quy mô hộ gia đình ở Hội An, Quảng Nam
Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: Khoa học và Sáng tạo - TC khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam Số: 124+125 Trang: Năm: 2014
[22] Bài báo: Văn hóa ứng xử ở chợ Hội An với vấn đề phát triển du lịch
Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 10 Trang: 40 - 4 Năm: 2014
[23] Bài báo: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển du lịch sinh thái Bà Nà, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng, Ngô Thị Hường Tạp chí: Số: Trang: 25-31 Năm: 2013
[24] Bài báo: Tính mở trong văn hóa Đông Nam Á
Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: Số: Trang: 187 - 192 Năm: 2011
[25] Tham luận: Đình làng Đà Nẵng dưới góc nhìn ý nghĩa và biểu trưng
Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: Số: Trang: 215 - 219 Năm: 2011
[26] Bài báo: Đình làng Đà Nẵng - những giá trị cần bảo lưu
Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: Số: 10 Trang: 16 - 18 Năm: 2011
[27] Bài báo: Nghệ thuật trang trí Đình làng Đà Nẵng
Art Deco Da Nang's village communal house

Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: Tạp chí lịch sử tỉnh Bình Dương Số: Trang: 23-27 Năm: 2011
[28] Tham luận: Sự phục hưng Phật giáo dưới thời các chúa Nguyễn
Renaissance Buddhist in era Nguyen lord

Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: Hội thảo khoa học “Chúa – Bồ tát Nguyễn Phúc Chu và sự nghiệp mở mang bờ cõi, phát triển đất nước Số: Trang: 58 - 65 Năm: 2011
[29] Tham luận: Văn hóa với việc phát triển du lịch ở Đà Nẵng
cultural with the development of tourism in Da Nang

Tác giả: Hà Thị Hân, Ngô Thị Hường Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo “Phát triển nhanh và bền vững kinh tế kĩ thuật ở miền Trung và Tây Nguyên”, Trường đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng. Số: Trang: 325-330 Năm: 2011
[30] Tham luận: Tham luận: Vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài trong tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả: Ngô Thị Hường Tạp chí: Hội thảo Khoa học Giáo dục Việt Nam nguồn nguyên khí quốc gia, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM tổ chức. Số: Trang: 46- 50 Năm: 2010
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Hoạt động toàn diện - Cấp trường ; Năm: 2013.
[2] Chiến sỹ thi đua - - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2013 - 2014, Quyết định số: 4754, Ngày 29-09-2014.