Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỳ Trang
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-thuy-trang

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Vận dụng lý thuyết tiếp nhận vào việc nâng cao chất lượng dạy học Văn học sử ở trường Trung học phổ thông
Tác giả: Lê Thị Thanh Tịnh, Nguyễn Thị Thuỳ Trang Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: Trang: Năm: 2014
[2] Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng
The determinants of financial structure of building materials industry

Tác giả: Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thuỳ Trang Tạp chí: Tạp chí phát triển kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh Số: Trang: 51-64 Năm: 2013
[3] Bài báo: Phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam
The relationship between the current account deficit and the fiscal deficit in Vietnam.

Tác giả: Trịnh Thị Trinh, Nguyễn Thị Thuỳ Trang, Lê Phương Dung Tạp chí: Tạp chí Ngân hàng Số: Trang: 2--6 Năm: 2013
[4] Bài báo: Hiệu Ứng Âm Điện Từ Trong Hố Lượng Tử
Acoustomagnetoelectric effect in a quantum well

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Thuỳ Trang Tạp chí: Tạp chí khoa học và Giao dục, trường ĐHSP-ĐHĐN Số: Trang: 20-25 Năm: 2012
Quốc tế